Reglement

SPELREGELS

THE HUNGER GAMES

 • INRICHTENDE VERENIGING

 • Carnavalsvereniging d’Oranje Deurzakkers

 • Herenweg 11B – 8300 Westkapelle

 • TORNOOIVERANTWOORDELIJKE

 • Joeri Schram: 0496/06.67.04

 • Kevin Verhelst: 0478/38.28.39

 • CONTACT

 • doranje.deurzakkers@gmail.com

 • d’Oranje Deurzakkers is verantwoordelijk voor de organisatie van het tornooi. 

 • Bij incidenten kunnen de deelnemers mede verantwoordelijk gesteld worden.

 •  

 • DEELNEMERS

 • De deelnemende ploegen staan vermeld bij de wedstrijdschema’s.

 • De ploegen werden door de inrichters van het tornooi via trekking ondergebracht in reeksen

 • AANKOMST

 • De deelnemende ploegen dienen zich een 15 tal minuten voor 

 • het begin van de eerste wedstrijd aan te melden op het tornooi secretariaat, deze bevindt zich in de inkomhal van het sportcentrum.

 • SPELUITLEG

 • Per team (bestaande uit 6 spelers) ga je de battle aan tegen een ander team. Elk team neemt plaats in de aangrenzende velden (zoals tussen twee vuren). Per team wordt een kapitein (koning) gekozen. De koningen gaan aan de overkant van elk terrein staan (achter de afgebakende zone), zij mogen het speelveld niet betreden met de voeten. Elk team ontvangt 6 bogen, 6 gezichtsbeschermers, 2  pijlen (met rubberen bal op te top) en enkele obstakels die op hun speelveld staan. 


 •  

 • SPELVERLOOP

 • Vanaf de spelleiding het signaal geeft starten de battles. Elk team probeert een speler van het andere team te raken met de voorziene pijlen. Er zijn 6 pijlen in het spel, deze zijn niet ploeg gebonden. Indien een pijl buiten het speelveld gaat, mag de koning van de tegenpartij zijn zone verlaten om deze te gaan ophalen. De koning mag enkel schieten  in de zone achter het speelveld, dus niet buiten zijn zone aan de zijkant. De veldspelers mogen het speelveld niet verlaten, beide voeten moeten steeds binnen de zone blijven! Indien een pijl naast of op het andere speelveld ligt mag deze genomen worden zolang beide voeten in het eigen speelveld blijven. Indien er een speler geraakt wordt, moet deze gaan aansluiten bij zijn koning. Wanneer die speler vanuit de zone achter het speelveld iemand van de tegenpartij heeft kunnen raken, mag hij terug in het speelveld komen. Indien er nog 1 speler in het speelveld overblijft komt de koning in het speelveld. De koning heeft 3 levens. Wanneer de koning geraakt wordt in het speelveld (niet in zijn zone achter het speelveld) is hij 1 leven kwijt, als de koning al zijn levens kwijt is heeft de tegenpartij gewonnen en tellen de overige spelers ook niet meer mee.

 • BELANGRIJK! 

 • Het hoofd is geen doelwit! Dit  wordt niet als geldig aanvaard..

 • Je bent enkel geraakt als men u raakt met de pijl vanuit de boog, niet door een pijl die gegooid wordt!

 • Pijlen mogen niet opgevangen worden, gebeurd dit toch Bent U Geraakt!

 • Zwarte schoenzolen zijn verboden!

 • Indien de ref fluit wordt het spel stilgelegd en tellen alle hits nadien niet meer mee tot de ref terug de wedstrijd start.

 • De ref is ook maar een mens en kan ook eens een fout maken!

 • Over de beslissing van de ref kan niet worden gediscussieerd!

 •  

 • TIJD

 • Iedere batlle duurt maximum 30 min. 


 •  

 • PUNTEN

 • Het team dat wint scoort 1 punt. 

 • Het team dat verliest scoort 0 punten. 

 • Het spelformule wordt gespeeld volgens ‘best of three’, met andere woorden, de eerste die drie games gewonnen heeft heeft de wedstrijd gewonnen.

 • Na iedere batlle worden alle spelers geteld die nog op het terrein staan. Deze worden meegerekend voor het klassement indien er een gelijkstand is aan punten.

 • Indien de tijd erop zit en er nog geen winnaar in het spel is, dan heeft het team gewonnen met de meeste overgebleven levens. (koning 3 levens of hoeveelheid die over blijft en veldspelers 1 leven)                                                

 •  

 • DORST?

 • Tijdens het tornooi van de adults is er ook een zuipbeker voorzien, dus verzorg jullie lever en voorkom uitdrogingen!

 • RANGSCHIKKING

 • Voor de opmaak van het klassement gelden de volgende regels:

 •  Puntendeling:

 •  winst = 1 punt

 • verlies = 0 punten

 • Klassement:

 • Klassement wordt opgemaakt volgens winst, vervolgens volgens spelers overl.

 • Indien nog steeds gelijk speelt men nog een onderling duel.

 • Alle klassementen en uitslagen zullen te volgen zijn via onze site: www.vvwestkapelle.com/the-hunger-games of op één van de schermen op het tornooi. •  

 • FORFAIT

 • Forfait tijdens het tornooi of ervoor = dan wordt de forfaitscore bepaald, 

 • Alle wedstrijden LOST en 0 spelers over.

 • ALGEMENE INFORMATIE

 • Tijdens het tornooi is er een kerstmarkt voorzien met veel drankgelegenheid 

 • en een groot assortiment van een stevige voeding.

 • Drank- en eetbonnen zijn te koop in de tent.

 • Voor EHBO kan u terecht op het secretariaat (inkom sporthal), wij als vereniging zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of kwetsuren.

 • Door middel van deelname aan het tornooi bevestigen de clubs hun akkoord met dit reglement.


 •  

 • De carnavalsvereniging d’Oranje Deurzakkers wenst u 

 • een superleuk en heel sportief tornooi.